Mesologie
€125,00 – Intake gesprek & 1e Consult volwassene
€95,00 – Consult volwassene
75,00 – Consult kind tot12 jaar           
€25,00 – Uitgebreid verslag 1e consult t.b.v. arts of specialist

Meso-voedings-coach
€95,00 – Intake consult 
€75,00 – Vervolg consult                        

Een intake gesprek en 1e consult duurt tussen de 90 & 120 minuten. Vervolgconsulten duren tussen de 60 en 75 minuten en wordt terplaatse per betaalverzoek of contant afgerekend

Doorgaans zijn er gemiddeld 3 tot 4 mesologie consulten nodig met een tussenliggende periode van 6-8 weken. Daarnaast wordt het aanbevolen om halfjaarlijks een mesoloog te bezoeken voor een algemeen periodiek consult (APC) 

Zorgverzekering
Mesologie wordt door meerdere zorgverzekeraars voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voor de lijst met zorgverzekeraars die Mesologie vergoeden klik op deze link : https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/mesologie

Dit overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ik kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten en onjuistheden in deze lijst. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de eigen verzekeraar.

Mesologie van Monsjou is onderdeel van Free Spirits Feel Good

Developed by MB Media Consulting