Een mesoloog heeft een uitgebreide en intensieve opleiding gevolgd.

De 4-jarige HBO niveau opleiding Mesologie bestaat uit:

– Medische basiskennis volgens de Plato-eisen
– Westerse geneeskunde (o.a. anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie, diagnostiek, neurologie & biochemie)
– Orthomoleculaire geneeskunde
– Voedingsgeneeskunde
– Oosterse geneeskunde (TCM en Ayurveda, filosofie, diagnostiek, voedingsleer)
– Homeopathie en Fytotherapie
– Integratie: Electro Fysiologische Diagnostiek (diagnostische meting)
– Filosofie en psychologie
– Klinische stage als co-therapeut

Alle gediplomeerde Mesologen zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en zijn geregistreerd bij het Register voor Mesologie (RM). Mesologie Van Monsjou is aangesloten bij de VBAG, Vereniging ter Bevordering van de Alternatieve Geneeskunde. Door aangesloten te zijn bij deze verenigingen, worden de mesologische consulten door verzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

De Vereniging regelt onder meer het tuchtrecht, de klachtenprocedure en de beroepsethiek. Zij houdt toezicht op het niveau van de opleiding tot Mesoloog en bevordert postacademisch onderwijs. Ook draagt zij bij aan een betere samenwerking met de diverse disciplines binnen de gezondheidszorg.

Het Register vormt de bescherming van de Mesoloog en daarmee de kwaliteitswaarborg voor de patiënt. Er bestaat een titelbescherming van de Mesoloog en iedere Mesoloog wordt gehouden aan de reglementen van het beroep. Een Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Voor de klachtenfunctionaris is Mesologie van Monsjou aangesloten (via de VBAG) bij Quasir. Bij een klacht over een behandeling wordt eerst geprobeerd dit samen met u te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan is de praktijk aangesloten bij stichting Zorggeschil (een onafhankelijke geschillencommissie die is gespecialiseerd in de complementaire zorg). Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De Mesoloog (Claudine van Monsjou) heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. Voor meer informatie: https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

De organisatie en reglementen van de Mesologie zijn als hoogste gewaardeerd, o.a. door de consumentenbond in haar onderzoeken naar de kwaliteit van beroepsorganisaties in de alternatieve zorg. De Consumentenbond heeft aan de NVVM de hoogst haalbare score toegekend (een 10).

Zowel de VBAG, NVVM en RBCZ eisen jaarlijkse nascholingen waar ik met plezier aan voldoe, om mijn cliënten een kwalitatief hoogwaardige behandeling te kunnen geven.

Mesologie van Monsjou is onderdeel van Free Spirits Feel Good

Developed by MB Media Consulting